Viewing data for Isurus oxyrinchus


Scientific name Isurus oxyrinchus
Common name Shortfin mako
Maximum lifespan 25.00 years (Isurus oxyrinchus@AnAge)

Total mtDNA (size: 16701 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 7220 9481 4681 2539 4668 4813
Base content per 1 kb (bases) 432 568 280 152 280 288
Base content (%) 43.2% 56.8%
Total protein-coding genes: No data available for this section.
D-loop (size: 1064 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 407 657 246 161 344 313
Base content per 1 kb (bases) 383 617 231 151 323 294
Base content (%) 38.3% 61.7%
Total tRNA-coding genes (size: 1550 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 618 932 343 275 430 502
Base content per 1 kb (bases) 399 601 221 177 277 324
Base content (%) 39.9% 60.1%
Total rRNA-coding genes (size: 2629 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 1061 1568 583 478 659 909
Base content per 1 kb (bases) 404 596 222 182 251 346
Base content (%) 40.4% 59.6%
12S rRNA gene (size: 957 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 414 543 229 185 224 319
Base content per 1 kb (bases) 433 567 239 193 234 333
Base content (%) 43.3% 56.7%
16S rRNA gene (size: 1672 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 647 1025 354 293 435 590
Base content per 1 kb (bases) 387 613 212 175 260 353
Base content (%) 38.7% 61.3%

ATP6: No data available for this section.
ATP8: No data available for this section.
COX1: No data available for this section.
COX2: No data available for this section.
COX3: No data available for this section.
CYTB: No data available for this section.
ND1: No data available for this section.
ND2: No data available for this section.
ND3: No data available for this section.
ND4: No data available for this section.
ND4L: No data available for this section.
ND5: No data available for this section.
ND6: No data available for this section.

ATP6: No data available for this section.
ATP8: No data available for this section.
COX1: No data available for this section.
COX2: No data available for this section.
COX3: No data available for this section.
CYTB: No data available for this section.
ND1: No data available for this section.
ND2: No data available for this section.
ND3: No data available for this section.
ND4: No data available for this section.
ND4L: No data available for this section.
ND5: No data available for this section.
ND6: No data available for this section.
Total protein-coding genes: No data available for this section.

>NC_022691.1 Isurus oxyrinchus mitochondrion, complete genome
GCTAGTGTAGCTTAATTTAAAGCATGGCACTGAAGATGCTAAGATGAAAAATGACAATTTTCCGCAGGCA
TGAAGGTTTGGTCCTGGCCTTAGTATTAATTGTAACCAGAATTATACATGCAAGTTTCAGCATCCCTGTG
AAAATGCCCTAGCTACTCTGTCAATTAGTTAGGAGCGGGTATCAGGCACACATACATGTAGCCCAAGACA
CCTTGCTAAGCCACACCCCCAAGGGATTTCAGCAGTAATAAATATTGATTATATGAGCGCAAGCTCGAAT
CAGTTAAAGTTAACAGAGTTGGTCAATCTCGTGCCAGCCACCGCGGTTATACGAGTAACTCACATTAATA
CTCCCCCGGCGTAAAGAGTGATTTAAGGAACATCTAACAACAACTAAAGTTCAGACCTTATCAAGCTGTC
ACACGCGCCCACAAGCGGAATTATCAACAACGAAAGTGACTTTACCCCACTAGAAATCTTGATGTCACGA
CAGTTAGACCCCAAACTAGGATTAGATACCCTACTATGTCTAACCACAAACTTAAACAATAATTCACTAT
ATTGTTCGCCAGAGTACTACAAGCGCTAGCTTAAAACCCAAAGGACTTGGCGGTGTCCCAAACCCACCTA
GAGGAGCCTGTTCTGTAACCGATAATCCCCGTTAAACCTCACCACTTCTAGCCATTCCCGTCTATATACC
GCCGTCGTCAGCTCACCCTGTGAAGGCTTAAAAGTAAGCAAAAAGAACCAACTTCCACACGTCAGGTCGA
GGTGTAGCGAATGAAGTGGATAGAAATGGGCTACATTTTCTATAAAGAAAACACGAATGGTAAACTGAAA
AATTACCTAAAGGTGGATTTAGCAGTAAGAAAAGACTAGAGAGCTTCTCTGAAACCGGCTCTGGGACGCG
CACACACCGCCCGTCACTCTCCTCGAAAAAAATCTACTTATTTTTAATTAAAGAAAAATGCCAAGAGGAG
GCAAGTCGTAACATGGTAAGTGTACTGGAAAGTGCACTTGGAATCAAAATGTGGCTAAACCAGTAAAGCA
CCTCCCTTACACCGAGGAGATACCCGTGCAATTCGGGTCATTCTGAACATTAAAGCTAGCCTGTCCACCT
ACCTCAAATTCAACATTATTAACTACCTTGCCCATTAATTCCTAACTAAAACATTTTATCATTTTAGTAT
GGGCGACAGAACAAAAATTCAGCGCAATAGACTATGTACCGCAAGGGAAAGCTGAAAGAGAAATGAAACA
AATAATTAAAGTAGTAAAAAGCAGAGATTATATCTCGTACCTTTTGCATCATGATTTAGCTAGAAAAACT
AGACAAAGAGATCTTTAGCCTATCTTCCCGAAACTAAACGAGCTACTCCGAAGCAGCACAATTTAGAGCC
AACCCGTCTCTGTGGCAAAAGAGTGGGAAGACTTCCGAGTAGCGGTGACAAGCCTATCGAGTTTAGTGAT
AGCTGGTTGTCCAAGAAAAGAACTTCAGTTCTGCATTAATTCTTTCATCACCAAGAAGTCTACCATATTA
AGGCCAAATATAAGAATTAATAGTTATTCAGAAGAGGTACAGCCCTTCTGAACCAAGATACAACTTTTAA
AGGAGGGAAATGATCATATTTATTAAGGTTCTCACCTCAGTGGGCCCAAAAGCAGCCACCTGTAAAGTAA
GCGTCACAGCTCCAGTTTAACAAAAACCTATAATCTAGATATTCTTCTCAACGCCCCCTTATCAATATTG
GACTATTTTATAAAGTTATAAAAGAACTTATGCTAAAATGAGTAATAGGAGGATAAACCTCTCCCGACAT
AAGTGTACGTCAGAAAGAATTAATTCCCTGACAATTAAACGAACCCAGACTGAGGTTATTATACCCTATT
TTACCTTAACTAGAAAACCCTATTACAAACATTCGTTAACCCTACACAGGCATGTCTTAAGGAAAGATTA
AAAGAAAGTAAAGGAACTCGGCAAACACGAACTCCGCCTGTTTACCAAAAACATCGCCTCTTGAAAGCCC
ATAAGAGGTCCCGCCTGCCCTGTGACAATGTTTAACGGCCGCGGTATTCTGACCGTGCAAAGGTAGCGTA
ATCACTTGTCTTTTAAATGAAGACCCGTATGAAAGGCATCACGAGAGTTCAACTGTCTCTACTTTCCAAT
CAATGAAATTGATCCACCCGTGCAGAAGCGGGTATAAACACATCAGACGAGAAGACCCTATGGAGCTTCA
AACACATGAATTAATTATGTAGACTAACTACTCCACGGACATAAATAAAAATACAACACTTTTAATTTAA
CTGTTTTGGTTGGGGTGACCGAGGGGAAAAATCAATCCCCCTTATCGACCGAGTGTTCTCAAGCACTTAA
AAATTAGAATTACAATTCTAATTAGTAAAATATTTACCGAAAAATGACCCAGAATTTTCTGATCAATGAA
CCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCTTTCCTAGAGTCCCTATCGACGAAAGGGTTTACGACCTC
GATGTTGGATCAGGACATCCTAATGATGTAGCCGTTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAATAGTCC
TACGTGATCTGAGTTCAGACCGGAGAAATCCAGGTCAGTTTCTATCTATGAATTTATCTTTCCTAGTACG
AAAGGACCGGAAAAATGAAGCCAATACCCCAGGCACGCTTCACTTTCATCTATTGAAGTAAACTAAAATA
GATAAGAAAAAATTAACTATTGCCCAAGAAAAGGGCTGTTGGGGTGGCAGAGCCTGGTAATTGCAAAAGA
CCTAAGCTCTTTATTCCAGAGGTTCAAATCCTCTCCTCAACTATGCTAGAAGCCCTACTCCTTTACTTTA
TTTGCCCCCTTACCTATATTGTCCCTATCTTGTTAGCCACAGCATTCCTTACCCTGGTTGAACGAAAGAT
CCTCGGCTACATGCAGCTTCGTAAAGGCCCCAACATCGTAGGCCCCTACGGTCTTCTTCAACCTATTGCA
GACGGCCTAAAACTATTTACCAAAGAACCCATTTACCCGTCAGCATCCTCCCCATTTCTGTTCTTGATCG
CCCCCACAATAGCCCTTACTCTGGCCCTCCTCATATGAATGCCCCTTCCCCTCCCCCACTCTGTCATCAA
TCTTAACTTAGGTTTATTGTTTATTCTAGCAATCTCAAGTCTAACCGTCTATACCATCTTAGGCTCCGGA
TGAGCATCAAATTCAAAATACGCCTTGATAGGAGCTTTACGAGCTGTGGCACAAACAATCTCCTACGAAG
TGAGCCTCGGACTGATCCTCCTATCAATGATTATTTTCACAGGGGGATTTACCCTCCATACCTTTAACCT
AGCACAGGAAACAGTCTGATTAATTATCCCTGGATGACCCCTGGCCCTAATATGATATGTATCAACCCTA
GCAGAAACTAACCGAGTACCATTTGATCTAACAGAGGGAGAATCAGAACTAGTCTCTGGTTTCAACATCG
AATATGCGGGGGGCTCTTTCGCCCTATTCTTCCTTGCTGAATACACAAATATTCTACTAATAAACACCCT
CTCAGTCATCCTCTTCATAGGCTCCTCCTATGATCCCCTCTTTCCAGAAATCTCAACCCTCAGCCTCATA
ATAAAAGCAACCCTGCTCACCCTACTTTTTTTATGAATTCGAGCATCATACCCTCGCTTTCGCTATGACC
AACTCATACACTTAGTGTGAAAAAACTTCTTACCCCTAACCTTAGCAATTATACTATGACATATTGCCCT
TCCCGTGGCTTCAGCAAGCTTGCCCCCTCTAACCTAAAAGGAAGCGTGCCTGAACAAAAGGACCACTTTG
ATAGAGTGGATAATGAAAGTTAAAACCTCTCCTCTTCCTAGAAAAATAGGATTTGAACCTATACCTAAGA
GATCAAAACTCTCCGTACTTCCAGTTATACCATTTTCTAAGTAAGGTCAGCTAATGAAGCTTTTGGGCCC
ATACCCCAACCATGTCGGTTAAAATCCTTCCTTTACTAATGAATCCCCTTGTATTAACCATCGTCATCTC
AAGCCTAGGCCTAGGAACCATCCTCACATTCATTGGCTCACACTGACTATTAGTCTGAATAGGTCTTGAA
ATCAACACTTTAGCTATCCTTCCCCTAATAATCCGCCAGCACCACCCCCGAGCGGTAGAAGCCTCCACAA
AATACTTTATCACACAAGCCACTGCCTCAGCCCTTCTCTTATTTGCTAGTGTTACAAACGCCTGAACCTC
AGGCGAATGAAACCTAGTCGAAATAGTTAGCCCAGGCTCTGCCACACTGGCCACAATCGCATTGGCCCTA
AAAATCGGCTTAGCCCCCCTTCACTTCTGACTCCCCGAAGTCCTTCAAGGCTTAGACCTAACCACGGGCC
TTATCCTCTCCACCTGACAAAAACTTGCCCCATTCGCCATTCTTCTGCAACTCTACCCCTCACTAAACCC
CAATCTACTAATTCTTCTTGGAGTCCTGTCAACTATAGTGGGGGGCTGAGGGGGATTAAACCAGACCCAA
CTACGAAAAATCCTAGCATACTCCTCAATCGCTCACCTTGGTTGAATAATTTCCATTCTCCACTACTCCC
ACAACCTAACCCAACTTAATCTAATTCTTTATATTATTATAACCTCAACAACCTTCCTTCTGTTTAAAAC
ATTTAACTCAACAAAAATCAACTCTGTCTCCTCCTCTTCATCAAAGTCCCCCTTGCTCTCCATTATTGCC
CTCCTAACTCTCCTCTCTCTCGGAGGCCTGCCCCCTCTTTCAGGCTTTATACCAAAATGGCTCATCTTAC
AAGAATTGACTAAACAAGACTTAATTGTCCCCGCCATCATTATAGCTATAATGGCCCTCCTTAGTTTATT
CTTCTACCTACGCCTGTGCTACGCTACAGCACTAACCATAACCCCCGCCCCAATTAATATACTGACATCA
TGACGCACCAAATTATCCCACAACCTGGCCCTGACAACCACTGCCTCATTGTCCATCTTCCTCCTCCCAA
TCACCCCCGCCATCCTCATACTAATATCCTAAGAAATTTAGGTTAACAACAGACCAAAAGCCTTCAAAGC
TTTAAGTAGAAGTGAAAATCTCCTAATTTCTGTTAAGATCTGCAAGACTTTATCTCACATCTTCTGAATG
CAACCCAGATACTTTCATTAAGCTAAAACCTTTTCCTAAATAAGTAGGCCTTGATCCTACAAAATTTTAG
TTAACAGCTAAGCGTTCAATCCAGCGAACTTTTATTTACTTTCTCCCGCCGTCAAAAAAAAAGGCGGGAG
AAAGTCCCGGGAGAAACTAATCTCCATCTTTGGATTTGCAATCCAACATAAACAGCTACTGCAGGACTAT
GGTAAGAAGAGGAATTGGACCTCTGTTCATGGGGTTACAATCCATCACTTAGTTCTCAGTCACCTTACCT
GTGGCAATTAATCGATGACTATTTTCTACAAACCACAAAGACATTGGCACCTTGTATTTAATCTTTGGTG
CATGAGCAGGAATGGTGGGGACAGCCCTAAGCCTTTTAATTCGTGCCGAACTGGGTCAGCCTGGTTCCCT
CCTAGGGGATGATCAGATTTATAATGTTATTGTAACCGCCCATGCATTTGTAATAATTTTCTTTATGGTC
ATGCCCGTAATAATTGGAGGCTTTGGAAATTGACTAGTACCTTTAATGATCGGAGCACCAGACATAGCCT
TCCCCCGAATAAATAACATAAGTTTCTGGCTCCTACCCCCTTCTTTCCTTCTACTCTTGGCCTCAGCCGG
AGTTGAGTCAGGAGCCGGCACTGGCTGAACAGTCTACCCTCCCCTAGCTGGCAACTTAGCACACGCCGGA
GCATCTGTTGATCTAGCCATTTTCTCCCTCCACCTGGCTGGTATCTCGTCCATCCTAGCTTCCATTAACT
TCATTACAACCATCATCAACATAAAACCCCCAGCAATCTCCCAATACCAAACACCCCTGTTTGTCTGGTC
CATTCTAGTGACAACCATCCTCCTTCTTTTAGCACTCCCAGTGCTCGCCGCTGGCATTACAATACTACTT
ACGGACCGAAACCTAAACACAACATTCTTTGATCCGGCCGGAGGAGGTGATCCTATCCTCTACCAGCATC
TGTTCTGATTTTTTGGCCATCCAGAGGTCTACATTCTTATCCTTCCTGGCTTTGGGATAATCTCCCATGT
TGTAGCCTACTACTCTGGCAAAAAAGAACCCTTTGGCTACATGGGAATAGTTTGAGCAATAATAGCAATT
GGCCTGCTAGGCTTCATCGTCTGGGCCCATCATATGTTTACCGTAGGAATGGATGTTGACACGCGAGCCT
ACTTCACCTCAGCAACGATAATTATCGCCATCCCTACAGGTGTAAAAGTCTTCAGTTGACTAGCGACCCT
TCATGGAGGCTCTGTCAAATGAGAGACCCCCTTACTATGGGCTCTTGGGTTTATCTTCCTATTCACAGTA
GGAGGCCTGACAGGGATTGTACTAGCCAACTCTTCTCTAGACATCGTCCTCCACGACACTTACTATGTAG
TAGCCCATTTCCACTATGTCCTCTCAATAGGGGCCGTATTCGCTATTATGGCGGGCTTTATCCACTGATT
CCCTTTAATAACCGGCTACACCCTCCACTCGACTTGAACAAAAATCCAATTCGCAGTTATATTTATTGGA
GTAAATCTGACATTCTTCCCACAACACTTCCTAGGCCTCGCTGGAATGCCACGACGTTACTCAGACTACC
CAGACGCTTACACCTTATGAAACACAGTCTCCTCTATCGGCTCCTTAATCTCACTCGTGGCTGTAATCAT
GTTCTTATTTATTATTTGAGAAGCATTTGCCTCAAAACGAGAAGTCCTATCCGTTGAACTACCGCACACA
AATGTCGAATGACTACACGGTTGCCCTCCACCCTATCACACATATGAAGAGCCAGCCTTTGTTCAAGTTC
AACGAAACTTATAGGACAAGAAAGGAAGGAATTGAACCCCCATATGTTAGTTTCAAGCTAACCACATTAC
CACTCTGCCACTTTCTTCATAGAGGCCCTAGTAAAAACATATTACACTACCTTGTCAAGGCATAATTGCA
GGTTAGAATCCTGCGGGTCTTAGAGCTAATGGCACACCCCTCACAATTAGGATTTCAAGATGCAGCCTCC
CCAGTCATAGAAGAACTTATTCACTTTCACGACCACACACTAATAATTGTATTTCTAATTAGCGCCCTGG
TTCTTTATATTATTACAGCGATAGTATCAACAAAACTTACAAACAAATACATCCTCGATTCCCAAGAGAT
TGAAATCGTTTGGACTATCCTCCCCGCCATCATCCTCATTATAATCGCCCTACCATCCTTACGAATTTTA
TACCTAATAGACGAGATTAATGACCCCCACTTGACCATTAAAGCCATAGGCCATCAATGGTACTGAAGCT
ACGAATACACAGACTACGAAGATCTAGGCTTTGACTCTTACATGATTCAAACCCAAGACTTAGCCCCCGG
CCAGTTTCGCTTATTAGAGACAGACCATCGAATAGTAGTTCCCATAGAATCCCCCGTACGTGTACTAGTG
TCCGCAGAAGATGTCTTACACTCATGGGCCGTACCAGCCTTAGGGGTTAAAATAGACGCTGTCCCAGGGC
GTTTAAATCAAACTGCCTTCATCATCTCCCGGCCCGGTGTCTATTATGGTCAGTGTTCAGAAATCTGTGG
GGCCAACCACAGCTTTATACCTATTGTAGTAGAAGCAGTTCCTCTTGAACACTTCGAAGCCTGATCTTCA
TTAATACTAGAAGAAGCCTCACTAAGAAGCTAAACTGGGCCTAGCGTTAGCCTTTTAAGCTAAAAACTGG
TGACTCCCTACCACCCTTAGTGATATGCCTCAATTAAACCCTCACCCTTGACTAATTATTCTCCTGTTTT
CATGAATAATTTTCCTCATTGTCTTACCAAAGAAAGTGATAAATCACCTATTCACCAACCACCCAACATT
AAAAAGTGCAGAAAAATCTAAACCAGCACCCTGAAACTGACCATGGTCCTAAACTTTTTTGACCAATTCC
TAAGCCCCTCCCTCCTTGGAGTCCCATTAATTGCCCTCGCAATCACCCTACCATGATTAATTTTTCCAAC
CCCAACTGGCCGATGACTCAGTAATCGACTCATAACACTCCAAAGCTGATTCATTAACCGATTTGTTTAC
CAACTCATACAGCCCATTAACTTCGCTGGCCATAAATGAGCAATACTATTTACAGCTCTAATACTATTCC
TAATTTCTATCAACCTACTGGGCCTTCTTCCCTACACCTTTACACCCACAACACAACTCTCCCTCAACAT
AGCATTCGCCCTTCCCTTATGATTTACTACCGTCCTAGTCGGAATGCTCAATCAGCCCACCATTGCACTA
GGACATTTTCTGCCCGAAGGCACGCCCACCCCTTTAGTCCCCGTCTTAATTGTCATTGAAACCATTAGTT
TATTTATCCGACCACTAGCGCTAGGGGTCCGACTAACTGCTAATTTGACAGCAGGTCACCTACTTATACA
ACTAATTGCAACCGCAGCCTTTGTACTTATTACTATCATGCCCGCCGTAGCATTACTCACATCAATTGTT
TTATTTCTACTTACAATCTTAGAAGTGGCTGTAGCAATAATTCAAGCATACGTATTCGTCCTCTTATTAA
GCCTCTACCTACAAGAAAATGTTTAATGGCTCACCAAGCACACGCATATCATATAGTTGACCCCAGCCCA
TGACCACTGACCGGGGCTACAGCCGCCCTTTTAATGACATCCGGCCTAGCCATCTGGTTTCACTTCCACT
CTCTAATTCTCCTCTACCTAGGACTGACCCTTCTCCTACTAACTATAATCCAATGATGGCGCGATATTAT
CCGAGAAGGAACATTTCAAGGCCACCACACACCTCCCGTTCAAAAAGGCCTCCGCTACGGAATAATTCTA
TTCATCACATCAGAAGTGTTCTTTTTTCTAGGCTTTTTCTGAGCCTTTTACCAATCAAGTTTAGCCCCCA
CCCCTGAGCTAGGAGGATGCTGACCCCCAACAGGAATTAGTCCTATAGACCCATTTGAAGTGCCACTCCT
AAATACTGCAGTTCTGCTGGCCTCCGGTGTAACAGTAACCTGGGCTCACCATAGCCTTATAGAAGGCAAT
CGAAAAGAAACCATTCAAGCCCTCACTCTCACTATCCTTCTAGGTATTTACTTCACAGCCCTACAAGCCA
TAGAGTACTATGAAGCCCCTTTTACTATCGCTGATGGGGTCTATGGAACTACATTCTTCGTAGCCACAGG
ATTTCACGGCCTCCATGTTATTATTGGCTCAACATTCCTAATAATCTGCCTATTACGACAGATTCAATAC
CACTTCACATCCCAACACCACTTTGGATTTGAAGCTGCTGCATGATACTGACACTTTGTGGACGTAGTGT
GATTATTCCTCTATGTTTCCATTTATTGATGAGGCTCATAACTGCTTTTCTAGTATAGACTAGTACAAAT
GATTTCCAATCATTTAATCTTGGTTAAAATCCAAGGAAAAGTAATGAACCTCATCATGTCTTCTGTTGCG
GCTACGGCCCTGGTTTCCCTAATCCTTGTATTCATCACATTCTGGCTTCCATCTCTCAGCCCAGACAACG
AAAAACTCTCCCCATATGAATGTGGCTTCGACCCTCTTGGAAGTGCACGTCTTCCATTTTCCCTACGTTT
CTTTCTCGTAGCCATCCTATTTCTGCTATTCGACCTAGAAATTGCTCTTCTTCTCCCCCTCCCCTGAGGG
GATCAACTTCTATCCCCGCTCTACACACTGCTTTGAGCAGCAATCATCTTAATTCTACTTACCCTCGGTC
TCGTCTATGAATGACTCCAAGGGGGATTAGAATGGGCAGAATGGATATTTAGTCTAAACAAAGACCACTA
ATTTCGGCTTAGTAGACTATGGTGAAAATCCATAAATATCTTATGTCCCCCCTATATTTTAGCCTCAACT
CAGCATTTATACTAGGCCTGATGGGTCTCGCACTCAACCGTTATCATCTCTTATCCGCACTTTTATGCCT
GGAAAGCATACTACTAACTCTATTCATTGCCACTGCTATCTGGACTCTAACACTGAACTCTGTCTCATCC
TCAATCTTCCCTATGATTCTCCTTACATTCTCGGCCTGCGAAGCCAGCGCAGGCCTGGCTATTCTAGTGG
CCACCTCCCGCTCCCACGGTTCTGATAACCTACAAAACCTAAATCTTCTCCAATGCTAAAAGTTCTTATC
CCAACTATCATACTCTTCCCAACCACATGAGTTATTAACAAAAAGTGGCTATGGCCCATAACCACCTCCT
ACAGCCTTCTAATTGCACTGTCAAGCCTAATCTGATTCAAATGGAACATCGACATCGGCTGAGACTTCTC
CAACCAGTTTATGGCCATTGACCCTTTATCCTCCCCTCTACTAATTCTCACATGCTGACTTCTTCCGCTG
ATGATTTTGGCCAGCCAAAACCATATCTCCCCAGAACCAATTATTCGACAACGAACATATATCTCACTCC
TAATCTCCCTCCAGACTTTTCTTATTCTAGCCTTCTCCGCAACCGAAATAATTATATTTTACATTATATT
TGAAGCCACACTTATCCCCACTCTCATTATTATTACGCGATGAGGTAACCAGACAGAACGCCTTAATGCA
GGGACCTACTTCCTATTTTACACCTTAATTGGCTCCCTTCCTCTTCTCATTGCCCTTCTACTTATACAAA
ATAACCTCGGCACCCTGTCCATAATTATTATACAACACTCACAACCCCTCACTCTGACTTCATGGGCTGA
CAAACTGTGATGGGTGGCCTGCCTTCTCGCTTTTCTCGTTAAAATGCCCTTATATGGAATCCACCTCTGA
CTTCCTAAAGCCCACGTTGAAGCCCCAATTGCCGGCTCTATAATCCTAGCTGCCGTCTTACTTAAACTAG
GGGGATACGGCATAATACGAATTATTGTAATACTAGACCCTCTTACCAAAGAAATAGCCTACCCATTCCT
AATTTTGGCCATCTGAGGGATTGTTATAACCAGCTCTATCTGCCTGCGACAAACTGACCTCAAATCTCTT
ATTGCCTACTCATCAGTTAGCCACATGGGCCTAGTCGCAGGGGCAATTCTCATCCAAACCCCATGAAGCT
TTGCAGGGGCAATTACGCTAATGATTGCTCATGGCCTAATCTCCTCCGCCCTATTCTGCTTGGCTAACAC
AAACTACGAGCGAATTCATAGCCGAACAATACTTCTGGCCCGAGGCCTGCAAGTCATTCTCCCACTAATG
GCAACCTGATGATTCCTCGCTAGCCTTGCCAACCTTGCCCTTCCCCCCTCCCCCAATCTCATAGGAGAAC
TCCTCATTATCACCTCATTGTTTAACTGATCTAACTGAACCATCACCCTCTCAGGTCTTGGAGTACTAAT
CACAGCCTCCTACTCCCTCTATATATTCCTAATAACCCAACGCGGTCCTACCCCCCTCCATATCCTATCA
CTAAGCCCGACCTATACACGAGAACATCTCCTCCTTAGCCTCCACCTTATGCCTGTCCTGCTTCTAATAT
TTAAACCTGAACTTATCTGAGGCTGGACACTCTGTATTTATAGTTTAACCAAAACATTAGATTGTGGTTC
TAAAAATAAAAGTTAAAATCTTTTTAATTACCGAGAGAGGTCCGGGACACGAAGAACTGCTAATTCTTCT
CATCATGGCTCGAATCCATGACTCACTCGGCTTCTGAAAGATATTAGTAATCTATTGGTCTTAGGAACCA
AAAACTCTTGGTGCAACTCCAAGCAAAAGCTATGAACACCATCTTTAACTCATCCTTCCTCCTAATCTTT
ATTATCCTCATCCTTCCATTAATAACCTCACTAAGCCCCAAAGAACTAAACATTAACTGAGCCTCCTCCC
ATGCGAAGACAGCTGTAAAGACCTCTTTCTTCATTAGTCTTATCCCCCTGTCTATTTTCCTAGATCAAGG
CTTAGAGTCAATTATAACTAACTTCAACTGAATAAACATTGGGCCTTTTGACATTAACATGAGTTTTAAA
TTTGACTCATACTCAGTCGTATTTACCCCCGTAGCCCTCTACGTCACCTGATCCATCCTTGAATTTGCCC
TCTGATATATACACTCTGACCCAAACATTAACCGTTTCTTCAAATATCTTCTGCTCTTCCTAGTCTCAAT
AATCATCCTAGTCACCGCCAACAACATGTTCCAGCTATTCATCGGCTGAGAAGGAGTGGGAATCATATCT
TTCCTCCTCATTGGTTGGTGATACAGCCGAACAGACGCCAACACAGCCGCCCTGCAAGCTGTGATTTATA
ACCGGGTAGGGGATATCGGACTAATTCTCAGCATAACCTGACTAGCCATAAACCTAAACTCCTGAGAAAT
ACAACAATTGTTTATCCTATCCAAAGATATAAATCTAACCTTCCCCCTCCTCGGCCTTGTCCTAGCCGCA
GCCGGAAAATCCGCACAATTCGGTCTCCACCCTTGGCTCCCCTCAGCTATAGAAGGCCCCACACCAGTCT
CCGCCCTACTCCACTCCAGCACAATAGTTGTCGCCGGCATTTTCCTCCTAATCCGTCTTCACCCGCTAAT
CCAAGACAACCAATTAGTCCTTACAGTATGCCTATGCCTGGGGGCATTAACCACCCTTTTCACCGCAGTG
TGTGCTCTCACCCAAAACGACATCAAAAAAATCATTGCCTTCTCAACATCCAGCCAACTCGGACTAATGA
TAGTAACAATTGGCCTCAACCAACCCCAACTAGCCTTCCTCCACATCTGTACCCACGCCTTCTTCAAAGC
TATGCTTTTCCTTTGTTCTGGGTCTATCATCCACAGTCTCAACGATGAACAAGACATCCGTAAGATAGGG
GGCCTCCATAAACTCTTACCCTTCACCTCATCCTCCCTGACTGTTGGAAGCTTAGCCCTTACAGGCATAC
CTTTCTTATCAGGCTTTTTTTCAAAAGATGCCATCATTGAATCCATAAACACTTCTCACCTCAACGCCTG
AGCCCTTATCCTAACCCTAATCGCAACATCATTCACAGCTATTTACAGCCTTCGCCTCATCTTCTTCGCA
TTAATAAATTTTCCCCGATTCAACCCACTCTCCCCTATTAATGAAAATAACCCCATAGTTATTAATCCCA
TCAAACGCCTAGCTTACGGAAGCATCCTAGCCGGTCTCATTATTACATCTAACTTAACTCCCACAAAGAC
TCAGATCATAACCATGCCCCCTCTATTAAAACTCTCCGCCCTACTGGTGACTATCATTGGCCTTCTACTA
GCCCTAGAACTAGCTAATCTAACCAACACTCAGCTCAAAACAACTCCTACTCTCTTCCCCCATCACTTCT
CAAATATACTAGGATTCTTCCCACAAATTATCCACCGCTTTCTGCCTAAAATCAGTCTAACCTGATCCCA
ACATGTCTCCACTCACCTAGTTGACCAGTCATGGTATGAAAAAATTGGACCAAAAAGCCCTCTCATCCAA
CAAATTCCATTAATTAAAATATCCACTCAACCTCAACAAGGTTACATTAAAGTTTATCTTATGTTACTCT
TCCTTACCCTAACCCTAGCCTTACTCACTGCCCTAACCTAACCACTCGTAGGGTTCCCCATGATAACCCC
CGAGTTAACTCCAACACCACAAACAATGTCAATAATAACACCCACCCACTTAAAACTAATAATCACCCAC
CATCACCATAAAGCAAAGCCACCCCCACAAAATCCCCCCGAGTTATCTCTATACTGTTCATCTCCTCCAC
CCCTGATCAACTTAACTCAAATCACTCCACCATGAAATATTTACCCGCAAGAAATAACGTCACTAAATAA
AAACCGACATACAACAAAACAGACCAATTACCCCACGACTCGGGGTAAGGCTCAGCGGCAAGTGCCGCCG
TATAAGCGAATACCACTAATATGCCTCCCAAGTAAATCAAAAACAAAACTAATGACAAAAAAGACCCACC
ATGTCCCACCAACAAACCACACCCTACCCCTGCAGCTATAACCAATCCCAGTGCAGCATAATAAGGGGAA
GGATTAGATGCCACTCCTATTAAACCCAGTACCAAACAAACCGTTATCAAAAACATAATATATACCATTA
TTCCTACCTGGACTCTAACCAAGACCAACAACTTGAAAAACTGTCGTTGTTTATTCAACTATAAGAATTC
ATGGCCCTAAATATCCGAAAAACCCACCCTCTACTAAAAATCGTCAACCAAACTCTAATTGATCTTCCCG
CCCCCTCAAACATCTCCGTCTGATGAAACTTTGGCTCACTTCTAGGACTATGTCTAATTATTCAAATCGT
TACAGGACTCTTCTTAGCCATACATTATACCGCAGACATCTCCCTAGCTTTCTCCTCTGTTGTTCATATC
TGCCGCGACGTTAATTATGGGTGACTTATCCGTAACATCCACGCCAACGGAGCCTCCCTCTTCTTTGTTT
GTATCTACTTTCACATCGCCCGAGGCCTTTACTATGGCTCCTACCTCTACAAAGAGACTTGAAACATCGG
AGTAATCTTACTATTCCTTCTCATAGCCACAGCCTTCGTGGGCTACGTCCTACCTTGAGGTCAAATATCC
TTCTGGGGCGCAACAGTCATTACCAACCTCCTCTCCGCTTTCCCCTATGTTGGTGATGTACTAGTACAAT
GAATCTGAGGCGGCTTCTCAGTAGATAACGCCACCCTAACACGATTTTTCGCATTTCACTTCCTCCTCCC
CTTCCTAATCACCGCATTGATAATCATCCACGTCCTCTTTTTACACGAAACAGGCTCAAACAACCCTATG
GGTCTCAATTCTGACATAGACAAAATCTCCTTTCACCCCTACTTCTCCTATAAAGACGCACTCGGATTCT
TAACCCTTCTTATCCTCCTAGGAGTCCTAGCCCTATTCCTACCTAACCTCTTAGGTGACGCCGAAAACTA
CATCCCTGCCAATCCTCTCGTCACCCCTCCCCACATTAAACCCGAGTGGTACTTCCTATTTGCCTACGCC
ATCCTCCGATCCATCCCTAATAAACTAGGGGGTGTCCTAGCCCTTCTATTCTCCATCCTCATCCTTATAC
TAGTCCCCCTCCTCCATACCTCTAAACAACGAAGTAGCACCTTTCGCCCACTTACACAAATTTTCTTCTG
AACTCTTGTCACCAATATACTCATTCTAACTTGAATTGGGGGACAACCAGTTGAACAACCATTCATTCTC
ATTGGACAAATTGCATCTATCTCCTACTTTTCTCTATTCCTCATTGCATTGCCCCTTGCCGGCTGATGAG
AAAACAAAATCCTCAACCTTAACTAATTTTGATAGCTTAGCCTAAAGCGTCGACCTTGTAAGTCGAAGAC
CGGAGGTTTGAACCCTCCTCAAGATACATCAGGGGAAGGAGGGTTAAACTCCTGCCCTCGGCTCCCAAAG
CCAAGATTCTGCCCAAACTGCCCCCTGAGTGCTGTCAAAGCATGAAAGCCAAATACCCTTTTGGTTTTCA
AAAAATGAGTCGGTTCAACATATTAATGACATGGCCCACATACCTTAATACAAGGACATATCTCATCTCG
ACTACATCACCCTATTTGACCTTCACCTATTGGTTTCACACTCTATGTATAATACTCATTGATTTACATT
CCCCTATTTCATTACATTTTATGCGTTATCCCCATTACTGTACTAATCACTATTTCATTACACTTTACTC
TTGATCCTCATTAACCTATAATCAAAATTTTCATATCATCAAATTACTCCTTCCACCCTCAAATATCTCT
GTATATCTTATGCGGGCTGGTAAGAACATCACATCCCGCTATTGTAAGGAAAAAATTGCTCTATTTGTGG
CGCTGTACTCGATTAATCCCTATCAATTGACCAGAACTGGCATCTGATTAATGCTCGAGCTACTTCAGTC
CTTGATCGCGTCAAGAATGCCAGCCCGCTAGTTCCCTTTAATGGCACCTTCGTCCTTGATCGCGTCAAGA
TTTATTTTCCACCCTGTTTTTTTGGGGGGGGATGAAGCCATCGCTATTCCCCGGAGGGGCTGAACTGGGA
CACTGAGATAAACCTGTAATCCCCTCGACACTCTTCTGTAATACTCATTACTTATCATTCATGAATTAAG
ATTGTCAAGTTGACCATAACTGAAAGGGATGGAGGAAGTCACGCCATAGCGGATACGTTTCGATTTTTTT
GATTAAAGAAACTATGGTTTAAAAAAGACATTTTCTTAACCCCCATCCAGATTGATCCTATCACTGTACG
TTAGTGTAAAATACATTTCACTGTTTGAATACATTCATTACTTAATCGGACATAAATTCATCATTATTAA
GTTTCCCCCTGGGTTGTGAAAAATTGGAGCCGCTTAAAAAAAGATAAACATTTTTTTGGTAAAAACCCCC
CTCCCCCTAATATACACGGACTCCTCGAAAAACCCCTAAAACGAGGGCCGGACATATATTTTGAAATTAG
CATGCGAAATCTATTCTGTATTTATATTGTCACACTATGAT


Contact: Vadim E. Fraifeld, MD, PhD

Head: Lab for the Biology of Aging, The Shraga Segal Department of Microbiology, Immunology and Genetics, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev
P.O. Box 653, Beer-Sheva 8410501, Israel

Email:
How to cite us:

If you would like to cite this database please use:
Toren D, Barzilay T, Tacutu R, Lehmann G, Muradian KK, Fraifeld VE. MitoAge: a database for comparative analysis of mitochondrial DNA, with a special focus on animal longevity. Nucleic Acids Res. 2016; 44(D1):D1262-5.