Viewing data for Carettochelys insculpta


Scientific name Carettochelys insculpta
Common name Pignose turtle
Maximum lifespan 38.40 years (Carettochelys insculpta@AnAge)

Total mtDNA (size: 16439 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 6553 9886 4625 1928 3911 5975
Base content per 1 kb (bases) 399 601 281 117 238 363
Base content (%) 39.9% 60.1%
Total protein-coding genes: No data available for this section.
D-loop (size: 972 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 343 629 243 100 267 362
Base content per 1 kb (bases) 353 647 250 103 275 372
Base content (%) 35.3% 64.7%
Total tRNA-coding genes (size: 1547 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 603 944 367 236 403 541
Base content per 1 kb (bases) 390 610 237 153 261 350
Base content (%) 39.0% 61.0%
Total rRNA-coding genes (size: 2567 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 1012 1555 589 423 543 1012
Base content per 1 kb (bases) 394 606 229 165 212 394
Base content (%) 39.4% 60.6%
12S rRNA gene (size: 967 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 410 557 243 167 196 361
Base content per 1 kb (bases) 424 576 251 173 203 373
Base content (%) 42.4% 57.6%
16S rRNA gene (size: 1600 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 602 998 346 256 347 651
Base content per 1 kb (bases) 376 624 216 160 217 407
Base content (%) 37.6% 62.4%

ATP6: No data available for this section.
ATP8: No data available for this section.
COX1: No data available for this section.
COX2: No data available for this section.
COX3: No data available for this section.
CYTB: No data available for this section.
ND1: No data available for this section.
ND2: No data available for this section.
ND3: No data available for this section.
ND4: No data available for this section.
ND4L: No data available for this section.
ND5: No data available for this section.
ND6: No data available for this section.

ATP6: No data available for this section.
ATP8: No data available for this section.
COX1: No data available for this section.
COX2: No data available for this section.
COX3: No data available for this section.
CYTB: No data available for this section.
ND1: No data available for this section.
ND2: No data available for this section.
ND3: No data available for this section.
ND4: No data available for this section.
ND4L: No data available for this section.
ND5: No data available for this section.
ND6: No data available for this section.
Total protein-coding genes: No data available for this section.

>NC_014048.1 Carettochelys insculpta mitochondrion, complete genome
GTTATTGTAGCTTATTACATAAAGCATGGCACTGAAGTTGCCAAGACGGATATTACACAATCCCAAAAAC
ACAAAGATTTGGTCCTAACCTTACTGTTATTTTTCGCTAAAATTACACATGCAAGCATCTACGCACCAGT
GAGCACGCCCAAACAGTCAACAAGACATGCCGGAGCAGGTATCAGGCACACCAAGAAAGCCCAAAACACC
AAGCCATGCCACACCCACAAGGGTCATCAGCAGTGACAAATCTTAAGCTATAAGCGAAAGCTTGACTTAG
CTACAGCAAACAGAGCTGGTCAATCCTGTGCCAGCCACCGCGGTTAAACAGGAAGCTCAAATTAACAGCC
AAACGGCGTAAAATGTGGCTAAATTTAAATCAACAAAATTTAAGGCAAACCCAACACCTAATCGTTAAAA
ACAGGTCAAAATTACCACAATATGAAAATAACCTTAATTACTTAGATACATTTGAACCCACGATCGCTAA
GACACAAACTGGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGCCCTAAACCTAGGCACTTACAAAACAAAAATGCC
CGCCAGAGAATTACGAGCAAAAAGCTTAAAACTCTAAGGACTTGGCGGTACCTCAAACCCCCCTAGAGGA
GCCTGTTCTATAATCGATAATCCACGATTCACCTCACCATCCTTTGCCTAATACAGCCTATATACCGCCG
TCACAGCTTACCCTATGAAGACATAAAAGTAAGCCCAACAGCTACATCCAGCTAAAAAGTCAGGTCAAGG
TGTAGCTTACTAGGATGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTTACCAAAGAAATACCAACGGATATGAACTTT
GAAACAAGTCTTAACAAAGCCGGATTTAGCAGTAAATTGAAAGCAGAGAGTTCAATTTAAGATAGGCTCT
GAGGTATGTACACACCGCCCGTCACCCTCCTCAACAAACAACCAACAAACGTAAATAACACCCCAAAAAA
TAATAAGATGAGGCAAGTCGTAACAAGGTAAGTGTACCGGAAGGTGTACTTGGAACCCCAAAATATAGCT
TAATTAAAAAGCGCTCAGCCTACGCCTGAAAACTGTCTATTAAATAAGACTATTTTGAATCAATCCACCT
AGCTCAACCAATCAACCAAAACACAACAAACTAAATTATACTACCTACTAAACAACTAAAACATTAGCAC
CCTTATAAACCTTAGTATAGGAGATAGAAAAGATTACTCACTGAAGCTATAGAGACAGTACCGCAAGGGA
AAAATGAAAGACTAAAGCAAAAAAAAGCAAAGATTAATCCTTGTACCTCTTGCATTATGATTTAGCCAGC
AATACCTAAGCAAAGAGAACTAAAGTCTAAAACCCCGAAACTAAGTGAGCTACTTAAAGGCAGCTAACAT
CTAACCTAAAACTATAATCATCTCTGTGGCAAAAGAGTGACAAGACCCTTAAGTAGAGGTGAAAAACCTA
ACGAACTCAGTGATAGCTGGTTGCTCAATAAATGAGTATAAGCTCAACCCTAAACAATTCAAAAAACAAC
TAAAAGTTTATAAGAAAAATTTAGGAGCCATTCAATTAGGGTACAGCCAAATTGAAACAGGAAAAACCTA
AAATAAAGGACAAGACACCAAACTAAAATTAAACGTAGGCCCTAAAGCAGCCACCACCAAAAGAAAGCGT
CAAAGCTCCACCCTTAAAAATATAAACAATAATCAACTCCTTAAACAACACTGAGCCATTCTACTAAAAT
AGAAGAACTTATGCTAAAATGAGTAACAAGAAGACAAACTTCTCTTTTACGCCAGTCTAAATCAGAATAG
ATAAACTACTGATTATTAACAGTCATCATAAAAACAATAACACTAAACATAACATATAATACAAACTGTT
AACCCGACACAGGAACGTTAAAATAAGAAAGATTAAAATCTGTAAAAGGAACTAAGCAAACAAAGAGCCC
GACTGTTTACCAAAAACATAGCCCCTAGCAACAATAAGTATAGGGTGATGCCTGCCCAGTGACACAGTTT
CAACGGCCATGGTATCCTGACCGTGCGAAGGTAGCATAATCACTTGTCTCTTAAATAGGGACTGGAATGA
ATGGCTAAACGAGGCCCTACCTGTCTCTCACAAATAATCAGTGAAATTGGTATTCTCGTGCAAAAGCGAG
AATAATAATATAAGACGAGAAGACCCTGTGGAACTTAAAGTTATAGCCAGTCAAGCACACAACATTAATC
ACCCTAAACCCCCTTAAACCTGGCTAAAACTTTAGGTTGGGGAGACCTTGGAGTAAAACAAAACCTCCAA
AAAGAACCTAGTTCTTACTTAGATCAACAACTCAAAGTGCTAACAGCAAAACGATCCAATTATTGATCAA
CGGAACAAGCTACCCCAGGGATAACAGCGCAATCTCATTCTAGAGTCCCTATCGACAATGAGGTTTACGA
CCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCAGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAATA
GTCCTACGTGATCTGAGTTCAGACCGGAGCAATCCAGGTCGGTTTCTATCTATAACTTAGTCTTTTCCAG
TACGAAAGGACAAAAAAGACAAGGTCCATATTAAAAACAAACCTTACCCCAAAGCCAATGAATCAAACTC
AACTGGCAATGGGAAAACCACAAAGCCCGAAAAAAGGGCTTTTTTTGCCTTGGGGTGGCAGAGACTGGTT
TTAATGTAGATTGGCCTAAGCCCTTTCCTTCAAGGGTTCAATTCCCTTCCCCAAAAATGAAATCACTACT
AAACTCTACCGTTCCTTTAATATACATAATAACAATCCTAATCGCCGTGGCTTTCTTTACCCTAACTGAA
CGAAAAGTCCTAGGATATATACAACTACGCAAAGGACCAAACCTAGTAGGGCCATACGGCATCTTACAAC
CAGTAACCGACGGTGTAAAACTACTTATAAAAGAACCAATCCACCCACTAAAATCCTCACAAGTACTATT
CATGTTAGCCCCAACCATAGCCCTTCTACTAGCCCTCTCAATCTGAATACCACTACCCATACCATTCCCA
CTAACCAACATTAACTTAGGCCTTCTATTTATAATAGCACTCTCCAGCCTAATAGTATACTCAATCTTAT
GATCAGGATGAGCCTCAAACTCAAAATACGCTCTAATAGGCGGACTACGAGCAGTTGCCCAAACCATCTC
ATATGAAGTAACACTAGGAATTATCCTACTATCAATAACCCTCTTCTCAGGAGGATTTAACCTCCAAATA
TTCACAACAACCCAAGAACCCTTATATCTAATTTTCTCATCATGACCCTTAGCAATAATATGATTCACAT
CAACATTAGCAGAAACAAATCGCTTACCATTCGATCTCACAGAAAGCGAATCAGAATTAGTATCCGGATT
CAACGTAGAATATTCAGCCACCCCATTCGCCCTAATCTACCTAGCAGAATACTCCAACATCCTAATAATA
AATACCCTATCAGTAACACTATTCATCAGCCCATCAACCACCACTCCAGAACTATTCACAATTCTACTAA
TCCTAAAAACTCTCCTACTATCTTCAAGCTTCTTATGAATCCGAGCTTCCTACCCACGCTTTCGATACGA
CCAACTAATACATCTTCTATGAAAAAACTTCCTACCAATTACCCTAGCAATATGCCTTTGACATATATCA
CTACTAATCACCTTCTCAGGAGTACCACCAATATTATAGGACACGTGCCTGAAACCAAAAGGATCACCTT
GATAGGGTGAATAATAGAGGCTAAAACCCTCTCGTTTCCTAGAATAGTAGACCCTGAATCTACTCAAAAG
AGACCAAACCTCTTTGTACTACCTTATACTATATTCTAGTAAAGTCAGCTAACCAAGCTCTTGGGCCCAT
ACCCCAAAAATGTCGGTTTAACCCCCTCCTCTACTAATGTCTCCCTATGCGAACACCATCATAATTACAA
GCCTAATCATAGGCCCCCTATTAACAATATCCAGCAACCATTGAATCCTAGCTTGAATAGGACTAGAAAT
AAGCACACTAGCGATCATCCCTCTTATCGGCCCAGCAACACCACCCACGAGCAACCGAAGCTGCCACAAA
ATATTTCCTAACACAAGCAACCGCCTCAACCTTACTATTATTCTCCATCCTAATTATGCTTGAAACCATG
GACAATGAAACATCACCTGCTCCCCAGACACTTACGCATCAATCATATTAACCGCAGCCCTATCAATCAA
ACTAGGAATTGTCCCTTTCCATTTCTGACTGCCGGAAGTACTCCAAGGATCACCAATAACAACAGCATTA
ATTTTAACCACATGACAAAAATTAGCCCCAATATCATTAATACTACAAACTTTCAACTCTCTAAACCACA
ATACCCTTCTAACACTAGGACTACTTTCAATCATGATAGGAGGATGGGGAGGACTTAACCAAACTCAACT
ACGAAAAACCACAGCATTCTCATCAATTACTAACCTAGACTGAATAGCCCTAATACTAACCACATCACCA
AAACTAACCTTACTAATACTACTAACATATATCATCACAACATCCTCAACATTTCTGATCATTATAATGC
TAGAGACCAATAACATCTCAACAATAATACTATCTCCAACTAAAACCCCAATCCTAAACTCCATAATTAT
ACTAACACTAATATCATCAGCAGGCTTACCCCCACTAACAGGATTTATGCCAAAATGACTAATCATAAAA
TCACTAACCGAAAACGACATAATACCAATTGCCATACTGGCATCAATCCTATCACTACTAACCCTTTTCT
TCTACTTACGCCTCTCATACTACTCAACAATCACTCTAACACCAAACCTAACTCTTATTCACCCTCAATG
ACGACACAAAACAAAACAAATCTCAATCACATCGCCCACATTCACCCTATCCACAATGCTCCTACCAATC
ACACCAACTCTACTAACATGCATCTAGAAACTTAGGTTAAATAAAACCAAGGGCCTTCAAACCCCTAAAA
AAGAGATAGAACCTCTTAGCTTCTATTAAGACCTACAGGACCTTCCCCCATATCTAATGAATGCAACTCA
AACACTTTAATTAAGCTAAGGCCTTACTAGACAAATGGGTCTCGATCCCACAAACATTTTAGTTAACAGC
TAAACACCCAATCCAGAGGGTTTCTGTCTAAATTACCACTACCAATAAAACAAAACCCAGACACATATCA
AAAGTGGATCTTCAAATTTGCAATTTGACGTGAACTTCACTACAGGGCTTGGTAAAAAGAGGACTCCAAC
CTCCCTAAAAAAGTTTACAGCTTTCCACCTAATTCTCGGCCATTTTACCTGTGAACTGAACTCGATGATT
ATTTTCCACAAACCACAAAGACATCGGAACCTTGTACCTAATATTCGGAGCCTGAGCAGCAATAGTAGGA
ACAGGACTAAGCCTAGCAATTCGTATAGACCTAACTCAACCAGGCACTCTCTTAGAAGACGACCAAGTCT
TCAACGTTTTAGTTACAGCCCATGCTTTTGTTATAATCTTCTTTGTAGTCATACCTATCATAATTGGAGG
CTTCGGAAACTGACTTCTACCACTAATAATCGGAGCCCCAGATATAGCATTCCCACGAATAAACAACATA
AGCTTTTGACTCCTACCACCATCCCTCCTATTACTCCTAGCCTCCTCAGGAATTGAATCCGGAGCTGGAA
CAGGATGAACTGTATATCCTCCCTTAGCAGGAAACCTAGCACATGCCGGAGCATCTGTAGACCTAACAAT
CTTCTCCCTACACCTAGCAGGAGTATCATCAATTCTAGGCGCTATTAACTTTATCACAACCGCAATCAAC
ATAAAACCCCCTGCCATAACCCAATACCAGACCCCCTTATTCGTATGATCCGTAATAATCACTGCCATCC
TACTATTACTATCCCTACCAGTTCTAGCTGCCGGCATTACCATACTATTAACAGACCGAAACCTAAACAC
AACATTCTTCGACCCATCAGGCGGAGGCGACCCAATTCTATACCAACACCTATTCTGATTCTTCGGCCAC
CCCGAAGTATACATTTTGATCCTTCCAGGATTCGGCATAATTTCCCATGTCGTCACATACTACGCAAATA
AAAAAGAACCATTCGGCTACATAGGCATAGTATGAGCAATAATATCCATCGGCTTCCTGGGATTCATTGT
ATGAGCTCACCACATATTTACTGTAGGCATAGACGTTGATACACGAGCATACTTTACATCCGCAACAATA
ATCATCGCAATCCCAACTGGAGTAAAAGTATTCAGCTGACTAGCTACCCTCCACGGAGGAATAATTAAAT
GAGAAGCCCCAATATTATGAGCCCTAGGCTTCATCTTCCTATTCACCATTGGAGGCCTAACAGGAATCGT
ACTAGCTAACTCCTCCCTAGATATTGTACTACATGACACCTATTATGTAGTCGCACACTTCCACTACGTC
CTATCAATAGGAGCAGTATTCGCCATTATAGCCGGATTCACACACTGATTCCCACTATTCACCGGATACA
CCCTCAACCAAACATGAACAAAAATCCACTTCGGAGTTATATTTGTAGGCGTAAACATAACCTTCTTCCC
CCAACACTTCCTAGGATTAGCAGGAATACCACGACGATACTCAGATTATCCAGACGCATATACAATATGA
AACACCATTTCATCCTTCGGTTCCCTAATTTCCATACTCGCCGTAGCAATAATAATATTCATCATCTGAG
AAGCATTCACTTCAAAACGAAAAATCACAAAAATCGAATTAATCCATACAAACGTAGAATGACTACACGG
ATGTCCCCCACCATCTCACACCTACGAAGAACCAGCCTACGTACAAACCCAAGAAAGGAAGGAATCGAAC
CCCCTAAAACTAGTTTCAAGCCAGTCACATTAACCTACATGTTTCTTTCTTGAGACGTTAGTAAATCAAT
TACATAATCTTGTCAAGATTAAATAAAAGGTTTAAACCCTTTACGACTCAATGGCTCACCCCCTACAACT
TGGATTCCAAGACGCTATATCTCCCATCATAGAAGAACTTCTACATTTTCATGACCATACCCTAATAATC
GCCCTACTAATCAGCATTATAGTCCTATATACTATCACAACAATAATAACAACAAAACTAACATACACCA
ACACCACTACAGCTCAAGAAGTAGAAATCATCTGAACAATCCTACCAGCCATCGTACTAATTACCATCGC
ACTCCCGTCACTACAAGTACTTTATCTAATAGACGAAATTAATAACCCACACCTAACCATTAAAGCTATA
GGACACCAATGATACTGAACATACGAATACTCAGACTACGAAAACCTAGAATTTGACTCATATATAATCC
CAACCGAAAACCTACAAAACGGACACTTACGGCTCCTAGAAGTTGATCATCGAATAATCCTACCAATAGA
ATCCCCAATTCGAATACTCATCTCAGCCGAAGACGTCCTACACTCATGAGCAGTCTCATCCATAGGAGTA
AAAACAGATGCTGTCCCAGGGCGCTTTAATCAAACCACATTCCTAGTAACACGACCAGGCATCTTCTACG
GACAATGCTACGAAATCTGTGGAGCCAACCACAGCTTCATGCCAATCGTGGTAGAAGCTATCCCACTAGA
ACACTTTGAAAACTGATCCTCCACTGCCATATAACACTACAGAAGCTAATAAGGAATAGCACTAACCTTT
TAAGTTAGAGAATAGAGACTACCACCTCTCATTAGTGATATGCCACAACTAAACCCGAACCCATGATTCT
TAATCCTATATCTAACATGACTAACCTACTCCCTAATCATCCAACCAAAAATCTCAATACACTTGCCAGA
AAACAACCCAACAAAAATTACCAAACCAACCGACACAAACCCATGACCTTGACCATGACACTAACACTAT
TTAATCAATTTATATCCCCACAAATCCTAGGCCTACCATTAATCATCATTGCCATACTAATACCAACAAT
CCTACTTACAACACCAAACAACCGATGAGTAACCAATCGTTTATCAACCATCCAGACATGAATAATCAAT
TCATACACCAAACATTTAATATTACCAATCAACAAACCAGGCCACAACTGATCTATCCTCCTCACATCAC
TAATAACACTACTCATCACAATTAACCTCCTAGGCCTACTCCCATACACCTTCACTCCAACCACCCAATT
ATCAATAAACATAGGACTGGCCGTGCCAATATGACTAGCAACAGTACTCACAGGACTACGAAACCAACCA
ACAACCTCCCTAGGTCACCTACTACCAGAAGGTTCACCAACACCATTAATCCCAATCCTAATCGTCATCG
AAACTATTAGCTTATTAATCCGACCACTGGCCCTAGGAGTACGACTCACAGCCAATCTTACAGCCGGACA
CCTACTCATCCAACTCATTTCAACAACAGTACTAGCCCTTACACCCACACCTATTCTGTCAATCATCACC
TTAATAGTACTCATACTACTAACCATTCTAGAATTAGCCGTAGCTATAATCCAAGCCTATGTATTCACTC
TCCTATTAAGCCTATACCTACAAGAAAACACCTAATGACCCACCAAACACACCCTTACCACATAGTCAAT
CCAAGCCCATGACCACTGACCGGTGCAATAGCAGCATTACTAACCACCTCAGGATTAGCCATATGATTCC
ATTATAACTCCACACAACTCCTAATCATAGGACTAATCACCATACTCCTAACCATAATTCAATGATGACG
AGACATTGTACGAGAAAGCACATTCCAAGGGCACCACACCACACCAGTCCAAAAAGGTCTACGATACGGA
ATAATCCTATTCATCACATCAGAAGTATTCTTCTTTATCGGATTCTTCTGAGCCTTCTACCACTCAAGTC
TTGCACCCACCCCAGAACTAGGAGGACATTGACCACCAACAGGAATCTCACCCCTAGACCCATTCGAAGT
GCCACTCCTAAACACAGCAGTCCTATTAGCCTCAGGCGTAACAATCACCTGAACACACCACAGCCTTATA
AACGCAAATCGAAACGAAACTATCCAAGCCCTATCAATTACCATCATCCTAGGACTCTATTTTACCGCAC
TACAAGCAATAGAATACTACGAAGCCCCATTCACCATCAGCGACGGAATTTATGGCTCAACATTCTTTGT
AGCCACAGGATTTCATGGACTACACGTCATCATCGGATCATCCTTCCTACTAATCTGCCTATTCCGTCAA
GTATTCTTCCACTTCACCCCTACCCATCACTTTGGATTTGAAGCAGCCGCCTGATACTGACACTTCGTAG
ATGTCGTATGACTATTCCTGTATATCTCCATTTACTGATGAGGATCATACTTTTCTAGTATAACAGTACA
AGTGACCTCCAATCACTAAGATTCAGAAAGACCCTGAAGAAAAGTAATGAATACAACCACACTAACCATA
ACCACTGCCCTAACCCTAACACTAGCTCTGCTGACAATCAACCACCTACTAACAATTATAAAACCAGACA
CTGAAAAATTATCACCATACGAATGTGGATTTGAACCAGCAAAATCCGCTTGATTACCATTCTCATTCCG
ATTCTTCATAGTTGCAATCTTATTCCTACTATTTGACCTAGAAATCGCACTACTACTCCCATTACCATGA
GCAATCCAACTATCACACCCACTACACGCCCTACTATGAACACTAACCCTACTACTTCTATTGACCCTAG
GACTAGCATACGAATGAACGCAAGGAGGACTAGAATGAGCAGAATAACAAGATAACTAGTCCAATCAACA
AGACAACTAATTTCGACTTAGTTAATCATGATAAACCCATGGTTATCTTCATGACTCCATTACACTTTAT
CTCCTCATCAGCTTTCATCATTAGTATTATAGGACTTTCATTCAACCGAGCCCATATAATTTCAACCTTA
ATCTGCCTAGAAAGCATAATACTCTCCCTATTCATCATAACATCAATATGACTCTCTCAACAACAAATAT
CATCATTTACAATCGCTCCAATACTTCTACTAGCCTTCTCAGCTTGCGAAGCAGCAATAGGACTATCCCT
ACTAGTTGCATCCTCACGAACTCACGGTTCAAACCAACTAAAAAACCTAAACCTCTTACAATGCTAATAA
TCCTACTACCTACAATTATACTAATTCCAACAACCATCCTCTGCAAACCGAACCAACTATGAATAACCAC
TACAACCCACAGCCTATGAATCGCCACAATAAGCCTAAAATGACTAAAACCATCCCCATGACAAACCATA
ACCTTTTCAAACCTTTATATAGCCGTGGACCAAATCTCAGCCCCACTATTAATCTTGTCATGCTGACTAA
CCCCACTAATAATTATAGCCAGCCAAAACCACCTAATCACAGAAACAACTCAACGAAAACGAATATTCAT
CTCAACCCTAATCTTTTTACAAACCTCACTAATCCTAGCCTTCTCAACCACAGACCTAATCATATTCTTC
ATCGCATTCGAAACTACACTAATCCCAACAACTATCATCATCACACGATGAGGCAACCAAATAGAACGCT
TAAATGCAGGAACCTATTTCCTATTTTATACCCTAATTGGATCTATCCCACTACTAATCGCCCTAATATA
TCTATACATGCACTCAAACACCCTCTACATACCAAACATACAACTAAATCCTCAAACAACATCAAATACA
TGAACTAACACAATATGAACCTCAGCCCTCCTAATCGCGTTCATAATCAAAGCCCCATTATATGGCTTAC
ACCTATGACTCCCAAAAGCACACGTCGAGGCTCCAATCGCAGGCTCAATAATCCTAGCAGCCATCCTACT
AAAACTAGGAGGATACGGAACTATCCGCATCCTCATATCCACAAACTTACCAACAAACAACCTTTCTTAC
CCATTCATTATCTTGGCCCTTTGAGGAATAATCATAACAGGCTCAATCTGCCTACGACAAACAGACCTAA
AATCCCTAATTGCTTACTCATCAGTAAGTCACATAGGACTAGTCATCGCTGCAGCACTAACACAAACAGA
ATGAGGAAACAATGGAGCAATTGCCTTAATAATCACCCACGGATTCACATCATCAATACTATTCTCATTA
GCCAACATAAACTACGAACGAATCCATAGCCGAATCATATTAATAGCCCAAAACATACAACTACTATCCC
CCCTCCTAAGCCTATGATGACTCCTAACCTGTATAAACAACATAGCCTTACCCCCAACTATCAACCTCTT
ATCAGAACTCACTTCAATAATTTCCCTATTCAACTGATCAAGCACAACAATCATCTTAACAGGACTAAGC
ACACTAATCACAGCAACTTACACCCTCTACATATTTACCACAACGCAATGAAGCCAACTACCATCACACA
TCAAAAATATTTCCCCAACCCAAACACGAGAACACCTCATCTCAATCTTCCACATCATACCCCCAATACT
ACTAATCCTAAAACCAGAACTAATCTGAGGAATTCAATTCTGTTAATATAGTTTAAAACAAACATTAGAC
TGTGGCTCTAAAAATAGGAGTTTAAACCTCCTTATAAACCGAGAATGATCAAGTCGAACTGCTAATTCCA
CTAACTAAGAATAACACCTTAGCCTTCTCACTTTTAAAGGATAACAGCCATCCGTTGGTTTTAGGCATCA
TACAACTCTTGGTGCAATTCCAAGTAAAAGTAATGTCAACTATCTTCAACTCAACCATACTACTAACCCT
ACTTATCCTGATTACTCCACTACTACCAACACCACTAATATCACCAAAAACAGCAGTAAAAACAGCTTTC
CTTACATCAACAATTCCATTAACTATATTCACCCACATAAATATTGAAGCCATTATCACAAACTATCACT
GACTATACACATCATCATTCACCATCAACATTAGCTTCAAACTAGACCAATACTCAATCATATTCCTACC
AATCGCCCTATACGTCACATGATCTATTCTAGAATTTACTAAATGATATATATCCACAGACCCCCACATT
AAAAAATTCTTCAAATACCTATTAATCTTCCTAATCGCTATAATAACACTAATCTCCGCTAACAACATAT
TCCAACTTTTTATCGGATGAGAAGGAGTAGGAATTATATCATTCATACTAATCAGTTGATGATATGGACG
AACTGAAGCAAACCTATCCGCACTACAAGCCATCATCTATAACCGAATCGGAGATATCGGGCTAATCATT
AGCATATCATGACTAGCAACAAACCTAAACTCATGAGAACTCCAACAAATCTTTTCATCACCTCACCAAA
CCCCACTACTACCACTACTAGGCCTAATCTTAGCAGCAACAGGAAAATCAGCCCAATTCGGACTACACCC
ATGACTTCCAGCTGCAATAGAAGGCCCAACCCCAGTCTCTGCTTTACTCCACTCCAGTACAATAGTAATT
GCCGGCATTTTCTTATTAATCCGAATACACCCAATCCTAACCACAAACAACATCGCACTAACAACATGCC
TATGTCTAGGAGCAATCACAACATTATTCACTGCCTTGTGTGCACTCACCCAAAATGATATCAAAAAAAT
CATCGCTTTCTCCACATCAAGCCAACTCGGACTAATAATAGTAACAATCGGCCTTAATCAACCACAACTA
GCCTTCTTACACATTTCACTACACGCATTTTTCAAAGCAATACTATTTCTATGCTCCGGATCAATTATCC
ACAACCTAAACAATGAACAAGATATCCGAAAAATAGGAGGACTACACAAGTCCTTGCCATTCACATCATC
ATGCCTAACCATTGGGAACATAGCACTAACAGGAACCCCATTTTTAACCGGATTCTACTCAAAAGACATA
ATTATCGAAACAATAAACACTTCACACCTAAACGCCTGAGCCCTACTACTAACACTCTCAGCAACCCTAT
TTACCGCAATCTACAGCGTACGAATAATAATTATAGTACAAACAGGACACCCACGACACCACTCACTACT
AACACAAAACGAAAATAACACCCTAATCATCAACCCAATCGCCCGGCTAGCAGCAGGAAGCATTATCGCT
GGATTACTAATCTCATCAAGCTTCATCCCAATAAAAACCACACCAATAACTATACCCACATACATCAAAG
TATCCACACTAACCATCTCCCTACTAGGACTTCTAATAGCCATAGAACTAACAACCTTTATCAACAACAT
AACCCACCAAACCACACCGTACAACTTCTCAAGCTCACTAGCTCACTTCAATACCTTAACCCACCGTTCA
ACACCAAAAATAACATTAAAACTAAGCCAAACAATAGCAACACACCTTACCGATCTATCATGATACGAAA
ACATCGGACCAAAAGGATTAGCAAAATCACAAACAACCATAATCACACTAACATCATCACAAAAAGGCCT
CATCAAAATTTACACAACCTCATTCATCCTATCCATCACCATCATACTCTTACTAGCCTAATAGCACGAA
GAACACACCGAGAAACCCCACGAACCAAACTTAACACCACAAACAACGTCAAAAACAAACCTCATCCAAC
CACCATTAACAATAAACCTCCTCACCAATAAAACCACGAAACCCCACTAAAATCCGCCCGAACAACAAAC
ATCTCATTAACCCCACCAACAACCATTCCAAACCCACCAACACCTCACTCATTACACAAAACAACCACTA
TCAACAACAGAAAAACAACATAACCTACACACCACATAACCTCATCACGACCAGACCAAGCCAACGGATA
CACATCACCTGCCAACGCAATAGAATAAGCAAACACCACTAACATCCCACCCAAATAAATCAAAAATAAC
ACTAACCCAACAAAACTACCACCCACCCCAACCAACATCGCACAACCAAAAATAGCCCCAAAAACTAAAC
CAACAACCCCATAATAAGGAGAAAGGCCCACACGCCAAACTAACCGTCCATAAAACATAACACACCCCAA
AAAAGTAAACACAATACATCATACTATTCCCACTTGGACTTCAACCAAGACCTATGGCTTGAAAAACCAC
CGTTGTAATCAACTACAGAAACTCAAATGACCACCAACCTACGAAAAACCCACCCACTACTAAAAATAAT
TAACAACTCATTCATTGACCTACCAACACCATCCAACATCTCCATCTGATGAAACTTCGGATCACTCCTA
GGAGCCTGCCTAATCCTACAGACTATTACAGGCTTATTCCTAGCAATACACTACTCATCAGACATCTCAC
TAGCCTTCTCCTCAGTAACCCACATCACCCGAAACGTACAATACGGATGACTAATTCGCAACATACATGC
CAACGGAGCCTCTCTATTTTTCATATGCATCTACCTTCACATTGGACGAGGAATCTACTACGGCTCATAC
TTATACAAAGAAACATGAAACATCGGAATTATACTCCTTTTCACAGTAATAGCAACTGCATTCATAGGAT
ATGTCCTACCATGAGGACAAATATCATTCTGAGGGGCTACCGTAATCACAAACCTATTATCAGCAATACC
ATACATCGGCAACACCCTAGTTCAATGAGTATGAGGAGGATTCTCAATTGACAATGCAACCCTAACCCGA
TTCTTCACTTTACACTTCCTCTTACCATTCTCTATTATAGGCCTAACAATCGTCCACCTCATATTCCTAC
ACGAAACCGGATCCAACAATCCAACAGGCCTAAACTCAAACATCGACAAAATCCCCTTCCATCCATACTT
TTCATACAAAGACGCCCTAGGACTAATCCTAATACTAACAACACTACTCACCCTAACCCTATTCTTCCCA
AACCTACTCGGAGACCCAGAAAACTTTACACCAGCTAACCCACTCTCAACTCCACCACACATCAAACCAG
AATGATACTTCCTATTCGCCTACGCTATCCTTCGCTCAATCCCAAACAAACTAGGAGGAGTACTCGCCCT
ACTATTTTCCATCCTAATCTTATTCCTCCTACCAACCCTCCACACATCAAAACAACGCTCAATAATATTC
CGACCCATTTCCCAAATACTATTCTGATCTCTCGTCGCCGACCTATTAATTCTAACATGAATCGGAGCAC
AACCAGTAGAAGACCCATTCATCATAATTGGACAACTAGCATCAATCATATACTTCACCATCTTACTTAT
TCTACTCCCAATCACAAGCATCATCGAAAACAAGATACTAAAATAACCAAACCCGCCCTAGTAGCTTAGT
CTCCTCTATCCCCAAAGCACTGGTCTTGTAATCCAGAGAACGGAGAAGCAGCTCTCTCCCTAGAGCAAAT
CAAAAGAGAAGGCATCAACCTCCATCACCGGCCCCCAAAGCCGAAATCTTAATTAAACTATCCTTTGACC
CCAGGTAGTTCTTTTAAACCTTACTTACCAAAATTACAGCCGCATACCCCCTACCTAACCAAGCAGACAC
ATGCCCCAAACACAGCCTATGTATTATTGTACATTCACCTACTTACCACTAGCATATCATCTACAATACA
ACCGCTTAATAAGACTAAACACATTAACATATAAAAGACATTCATGATTTACCAAAGACCAGCCAACCAA
TGAGAATGTATTATTTAAGACATAACTTCAACAGTACATAACACACTCATACACATGAGTATTCATGACA
AAGGGAAAGCATAATGATACAGGACATAATATTAAATCATCATTTACAACATGGATATTCCCCAAATACA
TGGTTATCTCTTAATCTACCTAATCACGAGAAATCAGCAACCCTTGTATAGGTGATACTACATCACTAGT
TTCAAGGACATGAAATATTGAATAAGCATATAATTCTTTTTAAAAGGCCTTCGGTTAATGTGTTCTATAC
CCTACTCAAGTAAACCAACATCACAATGTCTACAGGCATATAGTAGTTCTCTCTTTTTTTCTGTGTCTTC
AGGCCCACATAAAGGTGATGACTGCCTACCTACTGAGACTGGACTTCAAGTCAATATGTTACTCGTTCAT
GATCACAAGCATGGTGTTATTAGATTAATGCTTTATGGACATAACAATTATAATAAACCTCACAATAGAA
ATACATCCCTTAATTCTTAAACCCCCCTATCCCCCCACACACCAAATGCCCCCACAATTGCCCACATACA
CTCTTGTGTAAACCCCTAAATACAAGAAAGATCACACGCAAAACATCTCTCACACACACACACACACAAT
ACTTTAAATACAACATCAGGGCCACACTCATTACAAATCACCCACTACATCCTATATTTCCCTAAACAGA
TAAAAACATCGCATCACACTATATATCATATATATATATATATATATATATATATATAT


Contact: Vadim E. Fraifeld, MD, PhD

Head: Lab for the Biology of Aging, The Shraga Segal Department of Microbiology, Immunology and Genetics, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev
P.O. Box 653, Beer-Sheva 8410501, Israel

Email:
How to cite us:

If you would like to cite this database please use:
Toren D, Barzilay T, Tacutu R, Lehmann G, Muradian KK, Fraifeld VE. MitoAge: a database for comparative analysis of mitochondrial DNA, with a special focus on animal longevity. Nucleic Acids Res. 2016; 44(D1):D1262-5.